Brugervilkår

Brugervilkår

Senest opdateret Januar 2021

Oversigt

”Viafree” er en internet baseret tjeneste, hvorigennem du som bruger kan få adgang til audiovisuelt indhold via streaming (”Tjenesten”). Tjenesten kan anvendes med eller uden registrering og login. Ved at registrere dig og logge ind får du adgang til yderligere indhold og funktionaliteter.

Information om os

Viafree udbydes af Nordic Entertainment Group Sweden AB (”NENT”), virksomhedsnummer 556304-7041, med adressen Boks 171 04, 104 62 Stockholm (NENT og Viaplay er tilsammen benævnt ”NENT”, ”Vi”, ”Vores” eller ”Os”). NENT udgør en del af en koncern, hvor Nordic Entertainment Group AB, virksomhedsnummer 559124-6847 er moderselskabet (alle selskaber i denne koncern er herefter benævnt ”Koncernen”). Du, som kunde og bruger af Tjenesten, kan tilgå Koncernens adfærdskodekser og politikker på Koncernens hjemmeside www.nentgroup.comKoncernens indhold på Tjenesten er underlagt den svenske tilsynsmyndighed MPRT’s (Myndigheden for Presse, Radio og TV)tilsyn. MPRT regulerer bl.a. det redaktionelle indhold i programtjenester, som udbydes on-demand, herunder ved at påse at gældende regler efterleves. Sådanne gældende regler omfatter blandt andet krav om, at visse typer af indhold ikke må gøres tilgængeligt for mindreårige børn, at bestemte typer af indhold ikke må vises (herunder indhold der er egnet til at tilskynde til had grundet race, køn, religion eller nationalitet) samt regulerer visning af indhold, som indeholder produktplacering samt sponsorering.

I tilfælde af, at Du har klaget til NENT angående det indhold, som udbydes på Tjenesten og fortsat ikke er tilfreds i forlængelse af Vores svar, kan Du sende klagen videre til MPRT via www.mprt.se/anmal-program.

Spørgsmål vedrørende Tjenesten, teknik, faktura, markedsføring mv. skal ske direkte til Os via de kontaktoplysninger, du finder i disse Aftalevilkår.

Brugervilkår

Disse Brugervilkår regulerer (sammen med de dokumenter, der henvises til heri) forholdet mellem Os og dig, når du anvender Tjenesten. Brugervilkårene er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Afsnittet ”Registrering, brugernavn og adgangskode” nedenfor er dog kun relevant for brugere, som vælger at registrere sig ved anvendelse af Tjenesten. Du skal læse og acceptere Brugervilkårene, inden du bruger Tjenesten. Ved at anvende Tjenesten accepterer du Brugervilkårene og samtykker i at efterleve dem. Hvis du på noget tidspunkt ikke kan acceptere eller overholde vilkårene, har du ikke ret til at bruge Tjenesten.

Vi forbeholder Os ret til uden varsel at lukke din konto eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret brug, hvis Brugervilkårene ikke efterleves. Overtrædelse af Brugervilkårene kan udgøre en ansvarspådragende handling og medføre erstatningsansvar.

Cookies

De hjemmesider, hvor Tjenesten er tilgængelige, anvender såkaldte cookies. Nærmere information om cookies og anvendelsen heraf finder du i Vores Cookiepolitik her: https://www.viafree.dk/info/cookiepolicy

Persondata

Når du registrer en brugerkonto og opretter en kundeprofil til Tjenesten, samt når du anvender Tjenesten, indsamler og behandler Vi visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som Vi indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores privatlivspolitik. Du skal være minimum 15 år gammel for at oprette en konto på Viafree.

Registrering, brugernavn og adgangskode

Hvis du vælger at registrere dig for at anvende Tjenesten, er du forpligtet til at afgive sande og korrekte oplysninger om dig selv. Ved at gennemføre registreringen indestår du for, at de afgivne oplysninger er sande og korrekte. Ved registreringen skal du angive et brugernavn og en adgangskode.

Den samme login-tjeneste anvendes ud over Tjenesten også til streamingtjenesten, Viaplay, som også leveres af Koncernen . Det betyder, at du efter registreringen har samme brugernavn og kodeord til Tjenesten samt til tjenesten Viaplay og at du kan logge ind på begge tjenester med dit brugernavn og kodeord. Du skal dog være opmærksom på, at Viaplay er en separat tjeneste med separate aftalevilkår (disse er tilgængelige på https://viaplay.dk) og at du, for at få adgang til Viaplays indhold ved at gennemføre en individuel betaling eller tegne et abonnement, kan blive anmodet om at acceptere Viaplays aftalevilkår og politikker. Hvis du allerede er registreret hos Viaplay, kan du logge ind på Tjenesten med dit brugernavn og kodeord til Viaplay, men for at få adgang til Tjenesten skal du læse og acceptere disse aftalevilkår.

Den fælles login-tjeneste betyder også, at hvis du ændrer dit kodeord til Tjenesten, eller til Viaplay-tjenesten, ændres kodeordet til begge tjenester.

Brugernavn og kodeord er fortroligt, og du må ikke oplyse dit brugernavn og adgangskode til nogen tredjemand. Du er ansvarlig for at opbevare disse oplysninger på en betryggende måde, så ingen får utilbørlig adgang hertil.

Hvis du har mistanke om, at nogen anvender dit brugernavn og/eller adgangskode, skal du straks orientere Os herom og ændre din adgangskode. Hvis Vi har en formodning om, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Vi ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uberettiget anvendelse.

Bemærk at disse Vilkår og Betingelser er gældende så længe du anvender Tjenesten og/eller har en brugerprofil hos os. Hvis du ønsker at slette din brugerprofil, kontakt da kundeservice på support@viafree.dk. Vær opmærksom på, at vi benytter samme log-ind som Viaplay, og at dit kundeforhold med Viaplay vil ophøre, og din brugerprofil på Viaplay vil blive slettet, hvis du vælger at slette din profil hos os.

Tjenesten

Tjenesten tilbydes som den er og afhængig af tilgængelighed. Vi garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet, information eller andre materialer, der gøres tilgængelig på eller via Tjenesten. Vi garanterer heller ikke, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for Tjenestens funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed.

Du accepterer, at Vi løbende opdaterer og ændrer Tjenesten. Du accepterer også, at Vi løbende kan ændre betingelser og restriktioner for Tjenesten og dens anvendelse. Du forstår og accepterer endvidere, at (i) det ikke er teknisk muligt at levere en fejlfri Tjeneste, og at Vi derfor ikke kan garantere dette; (ii) fejl kan medføre at Tjenesten midlertidigt ikke kan anvendes; (iii) det materiale, du modtager, når du bruger Tjenesten, kan indeholde fejl og unøjagtigheder; og (vi) at Tjenesten kan være påvirket af omstændigheder uden for Vores kontrol.

Vi forbeholder Os ret til at ophøre med at tilgængeliggøre Tjenesten til enhver tid.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold på Tjenesten er beskyttet af dansk og international ret. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet eller indhold, der er en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af Os. Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at få adgang til Tjenesten til din personlige og private brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke:

  1. a) kopierer, offentliggør, reproducerer, udlejer, sender, overfører, distribuerer eller på anden måde gør indholdet af Tjenesten tilgængeligt for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det;
  2. b) downloader, videregiver eller deler indhold fra Tjenesten ud over de indbyggede funktioner til brug for deling på sociale medier og indlejring af videoafspilleren eller opkræver betaling for at se Tjenesten;
  3. c) omgår, modificerer, fjerner eller ændrer struktur eller rekonstruerer, skaber afledte produkter, ændrer Tjenesten eller på anden måde manipulerer sikkerhed, kryptering eller anden teknologi eller software, som er en del af Tjenesten.

Ingen ophavsrettigheder eller andre rettigheder til Tjenesten eller dens indhold gives eller overføres på nogen anden vis til dig.

Overtrædelse af reglerne om immaterielle rettigheder vil altid blive anset for en væsentlig misligholdelse af Brugervilkårene, der giver Os ret til straks at suspendere din adgang til Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat overtrædelse af reglerne. Overtrædelse af reglerne om immaterielle rettigheder kan også udgøre ansvarspådragende adfærd og medføre erstatningsansvar.

Ansvarsbegrænsning

Du accepterer, at Vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen anden for eventuelle tab eller skade, der kan tilskrives eller er forbundet med Brugervilkårene eller brug af Tjenesten. Denne ansvarsbegrænsning omfatter enhver skade, såvel direkte som indirekte skader. Vi er heller ikke ansvarlige for forsinkelser eller unøjagtigheder i Tjenesten.

Intet i disse vilkår begrænser Vores ansvar, som Vi i henhold til gældende ret ikke kan fraskrive Os.

Brugerens hæftelse og erstatningsansvar

Brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med Brugervilkårene og gældende lovgivning og praksis. Du er ansvarlig for de handlinger, du foretager, når du bruger Tjenesten, og anerkender, at du vil holde Os, de øvrige selskaber i Koncernen og Vores samarbejdspartnere skadesløse for ethvert tab, skade, krav, omkostning eller udgift, herunder sagsomkostninger, som forårsages af dig eller opstår i forbindelse med enhver misligholdelse af Brugervilkårene, lovgivning eller tredjemands rettigheder.

Links

Tjenesten kan indeholde links til hjemmesider drevet af tredjemand. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for indhold og funktioner. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af, at du bruger dem. Vi kan heller ikke bekræfte eller garantere rigtigheden af oplysninger eller indhold på andre hjemmesider eller indhold, der downloades fra andre hjemmesider, såsom fx odds, statistik eller lignende.

Ændring af Brugervilkår

Vi har ret til løbende at ændre Brugervilkårene. Du er forpligtet til løbende at holde dig opdateret om Brugervilkårene og eventuelle ændringer heri. Det fremgår til enhver tid enten øverst eller nederst i Brugervilkårene, hvornår de senest er opdateret. Ved væsentlige ændringer i Brugervilkårene giver Vi dig endvidere besked ved tydeligt at oplyse om dette ved brug af Tjenesten. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesten, efter ændringerne er foretaget, anses du for at have accepteret de ændrede Brugervilkår. Hvis du på noget tidspunkt ikke kan acceptere eller overholde Brugervilkårene, må du ikke bruge Tjenesten.

Overdragelse

Vi kan helt eller delvist overdrage Vores rettigheder og forpligtelser i henhold til Brugervilkårene til tredjemand.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå Vores sikkerhedssystem eller på nogen måde teste Tjenestens sikkerhed.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, sætte ud af funktion, overbelaste eller forringe Tjenesten eller forstyrre andre brugeres brug af Tjenesten. Dette omfatter at sende materiale, der indeholder virus eller anden computerkode, filer eller programmer, der kan skade, afbryde, forstyrre eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller udstyr, der er direkte eller indirekte er knyttet til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til noget computersystem, netværk, indhold eller oplysninger, der udgør Tjenesten eller det systemet, som Tjenesten er baseret på. Du må ikke forsøge at skaffe adgang til materiale eller oplysninger, der ikke er gjort tilgængelige eller mulige at tilgå via Tjenesten.

Overtrædelse af reglerne om sikkerhed anses altid som et alvorligt brud på Brugervilkårene, der giver Os ret til uden varsel at lukke for din adgang til Tjenesten eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat brug i strid med vilkårene.

Fuldstændig aftale

Disse Brugervilkår udgør sammen med Privatlivspolitikken og Cookiepolitikken hele aftalen mellem dig og Os og erstatter enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale mellem parterne.

Force majeure

Vi har intet ansvar over for dig på grund af manglende opfyldelse eller manglende adgang til eller svigt i Tjenesten, eller forsinkelse med opfyldelsen af Brugervilkårene, hvor en sådan manglende opfyldelse eller utilgængelighed eller undladelse er forårsaget af forhold, der er uden for Vores rimelige kontrol.

Bestemmelsers ugyldighed

Hvis nogen bestemmelse i disse Brugervilkår bliver anset for ugyldig eller umulig at håndhæve, skal sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af vilkårenes øvrige bestemmelser.

Nielsen

The Browser SDK video measurement does not set cross-domain cookies, therefore no centralised opt-out functionality is available. The Nielsen Browser SDK does not set cookies associated with the collection domain. The SDK sets specific cookie for the domain where the player is hosted (first party) and this cookie is not used across websites. The only personal information collected with the SDK network pings is the IP address, which is anonymised immediately after collection. https://sites.nielsen.com/priv/browser/dk/da/DigitalMeasurement.html

Kontaktoplysninger

Hvis har spørgsmål til Brugervilkårene eller Tjenestens anvendelse eller har øvrige spørgsmål, kan du kontakte Os via: support@viafree.dk

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og krav, som opstår som følge af brug af Tjenesten, skal afgøres efter dansk ret.

Enhver tvist i relation til disse vilkår eller brugen af Tjenesten skal i første omgang søges løst ved forhandling. Såfremt der ikke kan opnås enighed ved forhandling, skal tvisten afgøres ved de almindelige danske domstole.